Om oss

Wireca AB är ett fristående konsultföretag med huvudverksamhet inom områden som:

Affärs- och organisationsutveckling
Effektiv organisation
Personalplanering samt bemanningsoptimering
HR-arbete
Ledar- och medarbetarutveckling

 

Arbetsformer
Wireca AB:s personal arbetar i stor utsträckning på plats hos kunden, tillsammans med kundens egen personal, för att tillvarata viktig know-how inom den egna verksamheten. Genom datainsamling, intervjuer och seminarier analyseras verksamheten enligt arbetsmodeller som utvecklats utifrån mångårig erfarenhet.

Våra uppdrag bygger på ett nära samarbete med våra uppdragsgivare och med de i processen berörda personerna.
Det innebär att vi tar del av känslig information både på det personliga, på det affärsmässiga och på det företagsmässiga planet - information som alltid behandlas med sträng sekretess.

Våra insatser sträcker sig genom alla faser i ett projekt - från företagsanalys och idéstudie till implementering samt genomförande av tjänster och produkter. Vi sätter fokus på följande steg:

Ledningsstöd
• Strategier
• Förändringsprocesser
• Projektinitiering 
• Projektledning

Analyser och genomförande
• Verksamhetsanalys
• Organisationsdesign
• Projektplaner

Projektledning
• Initiering
• Genomförande
• Uppföljning

© Copyright Wireca AB